lørdag 10. oktober 2009

Kjellere i Warszawa

Den siste uken har jeg tilbragt i Warszawa, på et seminar om kjellere. Gamlebyen i Warszawa, som ble "gjenoppbygget" etter krigen, er oppført på UNESCOs Verdensarvliste som et unikt eksempel på rekonstruksjon. Bygningene er mer eller mindre nye, men alle har gamle kjellere - sogar meget gamle kjellere. Flere av dem kan dateres til middelalderens slutt. I dag ser de ganske "rufsete" ut, men nå skal en del av dem settes i stand og brukes til kulturformål takket være norske bevilgninger gjennom EØS-avtalen. Bergen ved Byantikvaren er faglig samtalepartner på kjellerprosjektet - vi har jo også kjellere, om enn med langt mindre dimensjoner - og forrige uke var første "samtaleseminar". Vi fikk full gjennomgang av prosjektet, og av arkeologiske resultater: funn av flere deler av festningsmuren. Til gjengjeld orienterte jeg om Bergens ruinprosjekt og handlingsplanen for middelalderbyen. Det ble en interessant uke, om enn noe støvete: arbeidene pågikk for fullt i kjellerne.

En av kjellerne skal bli et informasjonssenter for Gamlebyen, en annen et teater, og en tredje et "Youth education centre". Det skal blant annet innredes et eget rom for "Unge poeter"! Tenk om det hadde vært mulig å få til noe slikt her? At man ikke bare tenkte luksusleiligheter og hotell når det var snakk om å ta i bruk gammel bebyggelse.

Alle bygningene som inngikk i prosjektet var merket med plakett, og med logoen "Norway Grants" godt synlig. Da blir man ganske så stolt over å være norsk i Warszawa!