onsdag 10. mars 2010

Byantikvaren på Facebook!

Byantikvaren i Bergen har innsett at verden har forandret seg og tar i bruk nye metoder for å nå ut med informasjon. Det har vist seg vanskelig å få anledning til å fortelle om alt vi driver med - vi forsvinner i den kommunale administrasjonen og selv ikke byens politikere er klar over alt som foregår på kontoret. Det skrives ikke bare byggesaksuttalelser eller plankommentarer - det foregår mye spennende av prosjekter, metodeutvikling og registreringer.

Nettsidene våre er det heller ikke lett å finne - de er standardiserte i de kommunale sidene, og man må nesten vite om dem for å finne frem. Vi har mye informasjon der, men den blir litt for "striglet". Det er jo også et problem at folk må "lete opp" informasjonen. Om jeg surfer på internett, detter jeg vanligvis ikke inn på kommunale internettsider med mindre jeg har noe spesielt å gjøre der. Derfor drukner Byantikvaren i "Helse og Sosial", "Skole" og "Kultur".

Nå er det på tide vi markerer oss. De forferdelige brannene i 2008 og mye "vernehets" i tiden etter det, har vært en tankevekker. I kommunen har man vært opptatt av å "bygge omdømme", og det kan ikke gjøres med mindre vi får anledning til å komme frem med det vi virkelig arbeider med. Vi startet med en egen "Kulturminnepuls" (http://www.bergenheritage.org/ ) i anledning Kulturminneåret 2009, og den nettsiden skal vi videreutvikle. Og skal vi for alvor komme frem til en bredere gruppe, få frem informasjon og dialog, trengs litt andre redskaper i tillegg til de kommunale nettsidene. Derfor er Byantikvaren i Bergen nå en egen gruppe på Facebook - jeg håper mange finner frem til den, at det kommer positive innspill, spørsmål og gjerne mye diskusjon rundt prosjektene våre. Alle på kontoret gleder seg til å følge opp!