tirsdag 6. juli 2010

Kulturminnefondet i Varanger.

I midten av juni hadde styret i Norsk Kulturminnefond sin årlige styrebefaring for å se på prosjekter fondet hadde støttet, snakke med eiere og bidragsmottakere, og lære litt mer om kulturminnebestanden i det aktuelle området. Tidligere år har vi befart Sunnmøre, Gudbrandsdalen og Strynefjellet, Hordaland og Agderfylkene. I år var vi så langt nord-øst vi kunne komme, på en firedagers rundtur i Finnmark, nærmere bestemt på Varangerhalvøya: fra Pasvik til Berlevåg, fra Tana Bru til Vardøhus. En opplevelse å få være med på!

Naturen med de merkelige skiferformasjonene og de lange øde strekkene gjorde inntrykk: et landskap som på høyfjellet, men med fjorden rett ved siden, de store "haikjeftene" med skifertagger på veien ut til Hamningberg, forblåst og vilt. Sterkt inntrykk gjorde også møtene med de mange engasjerte personene som fant muligheter i dette miljøet, og som satset på å få med seg historien som grunnlag for nysatsing. Hamningberg, som en av pilotene i Verdiskapingsprogrammet, har fått mye støtte fra Kulturminnefondet og det var en interessant dag vi hadde der ute for å se nærmere på prosjektene og at de nå tar form. Vi i fondet var også litt stolte av å ha vært de første til å gi støtte til istandsetting og tilrettelegging for besøkende i Kongsfjord, og ble alle fullstendig sjarmert av den spesielle og godt bevarte gamle bebyggelsen i Bugøynes (se foto over).
Siste befaringsdagen ble det mye arkeologi - til min store glede. En skikkelig rundgang på Mortensnes, med nylaget kaffe og tørket reinkjøtt inne i gammen på neset som et høydepunkt, ble etterfulgt av møte med Samisk kulturminnevern og besøk i Skoltebyen og i det lille russisk-ortodokse St.Georgs kapell. Fire begivenhets- og lærerike dager, som jeg også håper får positive følger for kulturminnevernet i Varanger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar