lørdag 15. august 2009

Høyhus i Bergen?


Bergens Tidende hadde storoppslag lørdag - glupe forskere ved CMR har foreslått at det bygges høyhus i Bergen for at folk skal bo tettere, ha kortere vei til jobben og at det skal trekkes fordeler av "storhusholdning" ved at flere bor sammen. Jeg går ut fra at med det menes ventilasjon, oppvarming, garasjeanlegg etc. Dermed skal det spares på CO2 utslipp, hjelpe på klimakrisen og hindre at havet stiger i Bergen og oversvømmer Bryggen.


Herre min hatt: har de tatt i betraktning CO2 utslipp ved produksjon av materialer til disse byggene? Og hva slags bymiljø skal man ha? Greit nok at ikke alle kan ha eneboliger med stor hage spredd ut over hele kommunen og forlange å få kjøre egen bil fra hjemmet og inn døren på arbeidsplassen, men en middelvei må da gå an. Det er mye rart som tydeligvis kaller seg forskere - og som Bergens Tidende fyller opp avisen med!


Heldigvis var det en del fornuftige politikere som tok til motmæle og presiserte at Bergen har en høyhusmelding. Den bør følges. Skal det bygges tett, bør det skje langs bybanetraseen og ikke i høyden. Men FRP er selvfølgelig for blokker i sentrum - og masse bilveier, uten bybane.
Men de er også for turisme - og hvorfor tror de turistene kommer? Fordi Bergen er spesiell, med sin lave trebebyggelse og historiske miljø.


Slitsomt å drive vernearbeide i Bergen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar